เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฝึกอบรม Triennial Asia-Pacific

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฝึกอบรม Triennial Asia-Pacific

IMF-Singapore Regional Training Institute (STI) จัดการประชุม STI ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับการฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2556 การสัมมนาสองวันจัดขึ้นที่สิงคโปร์และมีเจ้าหน้าที่อาวุโส 36 คนที่รับผิดชอบการฝึกอบรมเข้าร่วม ที่ธนาคารกลาง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียแปซิฟิก ตัวแทนผู้บริจาคหลักของ STI ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ 

ธนาคารกลางสิงคโปร์ สถานทูตญี่ปุ่น และคณะกรรมาธิการระดับสูงของออสเตรเลีย 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสำนักงานใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศงานสัมมนา 3 ปีเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อเนื่องของ IMF กับประเทศสมาชิกเพื่อกำหนดและปรับแต่งความช่วยเหลือสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในภูมิภาค 

ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสถาบันเศรษฐกิจมหภาคและทักษะในประเด็นสำคัญๆ เช่น นโยบายการเงิน การเงินและการคลัง และสถิติเศรษฐกิจ นายสุนิล ชาร์มา ผู้อำนวยการ STI กล่าวว่า “การพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจ การฝึกอบรมพนักงาน และการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษหน้า”

ประเด็นที่พิจารณาในการสัมมนา ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรใหม่ ขอบเขตสำหรับการฝึกอบรมบนเว็บและการทำงานร่วมกันในประเด็นนโยบายสาธารณะ 

การทำงานร่วมกันระหว่างความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรมสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น

อย่างไร การประเมินผลกระทบของการฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิค และวิธีที่จะทำให้การเจรจาระหว่าง STI, IMF และประเทศสมาชิกมีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้าร่วมยินดีกับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ IMF และเพื่อนร่วมงานจากประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

ทางการสิงคโปร์ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ภูมิภาคนี้ นาย Foo Kok Jwee ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความร่วมมือทางเทคนิคของสิงคโปร์ในกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ และหลากหลายด้านที่สิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงการปกครองและการบริหาร การค้าและเศรษฐกิจ การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและผังเมือง การบินพลเรือน การขนส่งทางบก การจัดการท่าเรือ การศึกษา และการรักษาพยาบาล

IMF จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคทั่วโลกและในสถานที่อื่นๆ โดยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 7,800 คนในปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 IMF-Singapore Regional Training Instituteเป็นบริษัทร่วมทุนของ ไอเอ็มเอฟและรัฐบาลสิงคโปร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้รับเงินทุนจำนวนมากจากส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายของสถาบันจากรัฐบาลญี่ปุ่น พร้อมการสนับสนุนเพิ่มเติมที่สำคัญจากรัฐบาลออสเตรเลีย

credit : niceneasyphoto.com
tampabayridindirty.com
starwalkerpen.com
bobasy.net
metrocrisisservices.net
symbels.net
secondladies.net
qldguitarsociety.com
ptsstyle.com
discountmichaelkorsbags2013.com